AKCJA! Apel środowiska kultury i Grupy GRANICA.
AKCJA! Apel środowiska kultury i Grupy GRANICA.

Napisałyśmy/liśmy oświadczenie, w którym żądamy pomocy dla osób z doświadczeniem uchodźczymi oraz każdej osoby, która jej potrzebuje!

Do ludzi, prezydenta, polityków, urzędów miasta.

Żądamy pomocy dla uchodźców.

To ludzie, może innej narodowości niż my, ale chcą mieć lepiej niż u siebie w domu.

Boją się o swoje życie. Szukają lepszego jutra, swojego azylu, a wy im nie chcecie go dać!

Prosimy o to żeby byli traktowani na równi z nami. Powinniście ich zabiezpieczyć w jedzenie, picie oraz spanie w ciepłym miejscu.

Wysyłamy duchowe wsparcie, może nasza wiadomość do Was dotrze.

Niech świat będzie dla wszystkich kolorowy!

Ekipa Brudków

Lidka, Daniel, Karolina, Ola, Ewelina, Paulina

——————————————————-

Pandemia pokazała nam jak bardzo ważna jest dla nas wspólnota.

Relacja naszej ekipy jest właśnie tą przestrzenią, opierająca się na szacunku i trosce.

Od początku lockdownu spotykamy co wtorek się podczas wideokonferencji na Whatsappie. Udało się nam przepracować wiele trudnych momentów, stworzyć internetową platformę samopomocową. Doświadczenie wtórnej izolacji, związanej w dużej mierze z powodu społecznej pozycji osób z niepełnosprawności skłoniło nas do rozmów o dyskryminacji. To stało się przyczyną do kontynuacji naszych spotkań online, tym razem w formie cotygodniowych spotkań dyskusyjnych „Coś tam, coś tam”.

Analizujemy bieżące, medialne wydarzenia w życiu społeczno-politycznym w kontekście nierówności społecznych.

 Prowadzenie spotkań: Paulina Piórkowska

 „Recepta dla Świata” to szamańska myśl o uzdrowieniu duszy i ciała, to wątek, który rozpracowujemy w swoich riserczach od dawna. Projekt został dofinansowany przez Miasto Poznań. Bardzo dziękujemy!