Antysystem

PARZIVAL’

PARZIVAL’

Bahaita, utopista, wizjoner, działacz polityczny, performer, aktywista, interwencjonista, apostoł pokoju, polityk walczący o obywatelstwo świata, żołnierz klimatu.

czytaj dalej

Antysystem

ANTYSTEM to przestrzeń działań outsiderskich pojętych jako formy sprzeciwu wobec reguł ustanowionego świata, świadectwo wewnętrznych zmagań i niszczycielskich spustoszeń psychiki, nie pozostające bez komentarza do aktualnych odniesień politycznych.

 „Byłem outsiderem, kolczastą istotą, idącą główną arterią miasta.

Cząsteczki pasują, ale jeśli coś jest kolczaste, to nie pasuje”

Mudman/Kim Jones