ARCHIWUM WŁADYSŁAWA GRYGNEGO
2023/ 2024

Praca nad dokumentacją rysunków, zapisków filozoficzno – geometrycznych Władysława Grygnego. Budowanie archiwum, które tak często tworzą sami outsiderzy, porządkując chaos świata.  Podążanie za intencją artysty: „praca opatrzona znaczkiem skarbowym i pieczęcią pocztową nie może zginąć” i „wszelkie prawa (artystyczne) są zastrzeżone”. Przygotowanie prac na wystawy w Polsce i za granicą. 

Prace Władysława Grygnego zostały zaprezentowane na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Olomoucku.
Harbours of Restlessness / Art brut in Poland / 2023
Museum of Modern Art Olomouc: Salon, Cabinet 19.10.2023 – 25.02.2024
Planowane wystawy w Krakowie i Poznaniu.