ATOM WSZECHŚWIATA / BRUT NOW

projekt badawczy Małgorzaty Szaefer
Głównym założeniem projektu jest próba ukazania aktywistycznych, performatywnych, konceptualnych postaw outsiderów, którzy działają w imię ochrony świata i natury, często głosząc posłannicze, pacyfistyczne odezwy zaszyfrowane pod postacią skomplikowanych systemów liczbowych, mających uchronić ludzkość przed katastrofą.

Katalog projektu

Projekt nakierowany został głównie na operacje współczesnego brut now, m.in. idei „Atomu Wszechświata” Haralda van Bendera, akcji „drzewa zamiast pomników” Meliny Riccio, przesłania „alfanumerycznej pieśni” John Urho Kempa, wynalazku „Języka T” Jeana Perdrizeta czy projektów życia „The cold rays” Horsta Ademeita i „The World Rescue Project” Vandy Vieiry-Schmidt a także na wiele innych „strategii outsiderskich”.

W ramach projektu zostały przewidziane działania:

 • research / archiwum prac Haralda van Bendera – The Prinzhorn Collection, Heidelberg, Niemcy; Delmes Zander Gallery, Kolonia, Niemcy
 • research / archiwum prac Horsta Ademeita – Delmes Zander Gallery, Kolonia, Niemcy
 • spotkanie z artystką Vandą – Vieira Schmidt – Berlin, Niemcy
 • wystawa / dotycząca idei „Atomu Wszechświata” pieczołowicie strzeżonego w macicy Haralda van Bendera oraz pracy z cyklu „The World Rescue Project” Vandy Veiry Schmidt – Galeria Tak
  przeprowadzenie wykładów edukacyjnych – konferencja UP i Stowarzyszenia Psychiatria i sztuka w Krakowie, Trafostacja Sztuki w Szczecinie i Galeria Miejska w Poznaniu
 • tekst poświęcony Melinie Riccio / Magazyn RTV

Specjalne podziękowania dla:

 • artystki Vandy Vieiry – Schmidt za możliwość spotkania oraz pracę z cyklu „The World Rescue Project”
 • Susanne Zander, Delmes Zander Gallery, Kolonia za możliwość przeprowadzenia researchu oraz udostępnienie fotografii prac Haralda van Bendera do celów promocyjnych projektu
 • Thomas Roeske, The Prinzhorn Collection, Heidelberg za możliwość przeprowadzenia researchu
 • fotografika Mario del Curto za udostępnienie fotografii Meliny Riccio
 • Terezie Zemankova , abcd Collection, Praga za udostępnienie fotografii prac Zdenka Koska, Lubosa Plnyego

ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO