Blacklivesmatter

Antysystem

Podejmujemy dyskurs Black Lives Matter w outsider art, dyskurs niewidocznych, czarnych outsiderek. Jak pisze Reni Eddo-Lodge w książce „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”:

 

„Żeby rozmontować niesprawiedliwe rasistowskie struktury, musimy dostrzec rasę. Musimy dostrzec kto na niej korzysta, kogo niewspółmiernie dotykają negatywne stereotypy na temat jego rasy i kogo obdarza się władzą i przywilejem – zasłużenie lub nie – ze względu na jego rasę, pochodzenie społeczne i płeć”.

 

W erze ogólnoświatowych protestów # blacklivesmatter porusza kwestie rasowe, klasowe i oporu.

Kontekst w jakim powstaje praca oraz miejsce prezentacji kształtuje rozumienie znaczenia. Mocno wybrzmiewają pytania: W jaki sposób czarne_i outsiderki_rzy  mogą przekształcać od dawna utrzymywane założenia kulturowe? Jak ważna jest rola sfery domowej w outsider art, łącząca się ściśle z feministyczną krytyką hierarchii sztuki?  Jak włączać niewidzialne historie w szerszą wizję sztuki? W jaki sposób dominujące, eurocentryczne, patriarchalne ramy ograniczają sposoby w jaki pojmujemy świat i sztukę?

Niektóre prace prezentowane w serii # blacklivesmatter pozostają w bezpośrednim dialogu z epoką protestów, podczas gdy inne świadczą o długotrwałym wpływie segregacji i terroru rasowego. 

 

Początek mojej total love- Souls Grown Deep Fondation- wyznaczają poszukiwania Williama S. Arnetta, który podróżował i poszukiwał prac outsiderek_ów (określanych wówczas niefortunnie  jako prace plemienne) w Alabamie i innych stanach Amerykańskiego Południa w  latach 80-tych i 90-tych XX wieku.

Arnett zaczął badać te przeoczone formy sztuki, promować je, włączając w pole głównego nurtu sztuki.

W 2000 roku William S. Arnett  utworzył Souls Grown Deep Foundation – wspierając upodmiotowienie ekonomiczne, sprawiedliwość rasową, społeczną oraz awans edukacyjny artystek_ów Czarnego Południa.

Powstała niezwykła kolekcja prac oraz baza danych, w tym m.in. artystek Gee’s Bend Quilts

i innych outsiderek_ów: Mary Proctor, Mary T. Smith, Dinah Young, Royal Robertson, John B. Murray,  Thornton Dial, Lonnie Holley, Sam Doyle, Bessie Harvey, Ronald Lockett, Joe Minter, Purvis Young.
W 2010 roku Fundacja Souls Grown Deep rozpoczęła wieloletni program przekazywania większości dzieł będących pod jej opieką do stałych kolekcji czołowych amerykańskich i międzynarodowych muzeów sztuki. 

Do chwili obecnej program ten doprowadził do pozyskania przez muzea ponad 500 prac 110 artystów z kolekcji Fundacji, w tym m.in. The Metropolitan Museum of Art (2014), Fine Arts Museums of San Francisco (2017), High Museum of Art (2017), New Orleans Museum of Art (2017), Brooklyn Museum (2018), Philadelphia Museum of Art (2018), Virginia Museum of Fine Arts (2018), Baltimore Museum of Art (2020), National Gallery of Art (2020), The Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2021), Hampton University Museum (2021), Princeton University Art Museum (2021), RISD Museum (2021)

 

Polecam: 

Eddo-Lodge, Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry, przeł. A. Sak, Karakter, 2018. 

https://www.soulsgrowndeep.org/

„My Soul Has Grown Deep: Black Art From The American South”, The Metropolitan Museum of Art, 2018

„Outliers And American Vanguard Art”, University of Chicago Press, 2018

„Souls Grown Deep: African American Vernacular Art of the South”,  Vol.1,

Tinwood Books in association with The Schomberg Center for Research in Black Culture, 2000

„Souls Grown Deep: African American Vernacular Art of the South”,  Vol.2, Tinwood Books, 2001

Arnette, „Gee’s Bend: The Women and Their Quilts”, Atlanta: Tinwood Books, 2002

J. Cubbs, „Mary Lee Bendolph, Gee’s Bend Quilts”, 2006

„The Quilts of Gee’s Bend” , Atlanta: Tinwood Books, 2002

„Revelations: Art From The African American South”, Fine Arts Museums of San Francisco | de Young | DelMonico | Prestel