Bolące kolano?
... czyli akcje z outsiderami_kami i nie tylko.

Projekt jest realizowany od września do grudnia 2020-tego roku dzięki nagrodzie przyznanej przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

#bardzomłodakultura

Outsider art to termin stworzony przez brytyjskiego krytyka sztuki Rogera Cardinala w 1972 roku, który miał być synonimem francuskiej nazwy art brut. Ostatecznie termin ten swoim zasięgiem objął o wiele szerszy zakres artystycznej aktywności, w tym wiele zbliżonych fenomenów w sztuce. Typowe outsiderki i outsiderzy-tak jak w definicji art brut Jeana Dubuffeta-nie mają w ogóle kontaktu z głównym światem sztuki lub jest on bardzo znikomy, a w wielu przypadkach ich prace są odkrywane dopiero po ich śmierci. Często outsider art odnosi się do ekstremalnych stanów umysłu i niekonwencjonalnych idei.
Obecnie termin funkcjonuje na określenie działań poza oficjalnym obiegiem galeryjnym i muzealnym. To zbyt pojemne pojęcie wywołuje sprzeciw badaczy, którzy poszukują nowego nazewnictwa. My posłujemy się Brut Now.

Nie piszemy, z jakimi niepełnosprawnościami zmagają się artyści_tki, osoby zaangażowane w projekt, aby oduczyć społeczeństwo od sformułowań „sztuka osób z niepełnosprawnościami”, a poza tym slogan Jeana Dubuffeta „nie ma sztuki osób z niepełnosprawnością tak jak nie ma sztuki osób z chorym kolanem” – twórcy pojęcia art brut – powinien także w Polsce znaleźć zastosowanie.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu