Eko-Anarcho-Feminizm

MARIE LIEB

MARIE LIEB

Zachowały się jedynie dwie fotografie instalacji rozłożonych na podłodze szpitala psychiatrycznego w Heidelbergu i to one pozostają jedynym świadectwem działań Marie Lieb.

czytaj dalej

eko*anarcho*feminizm

czyli mini opowieści o percepcji pozazmysłowej, enigmatycznych znakach, piśmie czarownic, transcendowaniu rzeczywistości i o regenerującej energii roślin i minerałów.

To przestrzeń na przyznanie prymatu duchowości jako formie oporu, intymnym, egzystancjalno-emancypacyjnym projektom.

Przestrzeń pielęgnacji marginalnych tożsamości i życiowych praktyk, takich jak proanimalistyczny aktywizmie i biocentryzm.

Znajdziesz tu outsiderki, facylitatorki, wizjonerki, riserczerki, uzdrowicielki, telepatki, zielarki, nomadki, pacyfistki, demiurżki, wiedźmy, mediumistki, spirytalistki, okultystki, hoodoistki i inne, działające wbrew niepokojom i logice świata, a których prace rezonują ze współczesnym dyskursem na temat Planety i pojęcia sztuki.

*special merci* wysyłam do Sebastiana Cichockiego, który mianem eko*anarcho*feminizmu określił nasze poszukiwania / działania

eko*anarcho*feminizm

or on extrasensory perception, enigmatic signs, witches’ scriptures, pro-animal activism and the regenerative power of plants and minerals

a space of granting primacy to spirituality as a form of resistance, to existential-emancipatory projects

a space of fostering marginal identities and life practices, of transcending reality

outsiders, visionaries, occultists, researches, healers, telepaths, herbalists, nomads, pacifists, demiurges, witches, mediums, spiritualists, haruspices, hoodoists and other women

who act against the planet’s anxieties and the world logic, whose works resonate with the contemporary discourse on the planet and the concept of art