ELSE BLANKENHORN 
/1873-1920/

Tworzyła banknoty, który miały zapewnić  wskrzeszenie zmarłych par kochanków. Wierzyła, że jej „duchowy mąż”, cesarz Wilhelma II powierzył jej tą charytatywną misję, którą wypełniała jako Cesarzowa Else von Hohenzollern. Próbowała zrealizować ten konceptualny projekt produkując banknoty z aniołami i hybrydami-roślinami w wymyślonej przez siebie walucie, autoryzowanej pieczęcią Rzeszy Niemieckiej. To zadanie przekroczyło jednak jak widać możliwości finansowe Cesarzowej Else bo  była zmuszona wprowadzać coraz większe nominały: „miliony x miliardy”,  „centuplony”, „kwadruplony”, „seidublony” marek niemieckich. W ten sposób przewidziała ogromne sumy, jakie przyniesie inflacja po I wojnie światowej.

Else Blankenhorn była wszechstronnie wykształconą osobą, studiowała malarstwo, fotografię i  śpiew,  W 1899 roku została przyjęta do sanatorium Bellevue w Szwajcarii z powodu załamania nerwowego i utraty głosu. Hans Prinzhorn, autor kultowej książki „Bildnerei der Geisteskranken” miał poświęć jej twórczości osobny rozdział,  ostatecznie jednak nigdy do tego nie doszło, każdy z 10 zamieszczonych  „artystów schizofreników” jest mężczyzną.

To co Prinzhorn uważał za infantylne w twórczości Else Blankenhorn  jest niczym innym jak oswobodzeniem kobiety w  hybrydzie-roślinie.

96 banknotów znajduje się w  The Prinzhorn Collection. Obecnie część z nich  prezentowana jest na wystawie: „The Life of Thought is Real After All” Else Blankenhorn – a Retrospective Exhibition, The Prinzhorn Collection, Heidelberg.