EUROPEAN OUTSIDER ART ASSOCIATION / AMSTERDAM 2021

26.10-30.11.2021

Międzynarodowy projekt łączący sferę badawcza oraz reprezentacyjną, związaną z uczestnictwem Małgorzaty Szaefer, jako członkini Zarządu European Outsider art Association, na spotkaniu Zarządu EOA w Hermitage Outsider Art Museum w Amsterdamie.
Spotkanie Zarządu w składzie: prezes dr Thomasem Roeske (The Prinzhorn Collection, Hildelberg, Niemcy), Minna Haveri (Kettuki, Helsinki, Finlandia), Monika Jagfeld (Museum im Lagerhaus, S.Gallen, Szwajcaria), Yoon Hee Lamot (Museum Dr. Guislain, Gandawa, Belgia, Lotte Nillson Valimaa ( Inuti, Sztokholm, Szwecja), Marc Steen ( Outside In, Chichester, Anglia),Malgorzata Szaefer (Lue Lu Foundation/ Brut Now, Poznań,Polska).
Spotkanie objęło pracę merytoryczną nad konferencją EOA w pt.”Life Stories” w Helsinki i Hammelina w Finlandii (9-12. 05.2022).

W ramach projektu odbyło się spotkanie z Hansem Loijen- dyrektorem Hermitage Outsider Art Museum w Amsterdamie, wizyta w muzeum oraz zapoznanie z pracami tworzącymi kolekcją muzealną. Doszło także do spotkania partnerskiego pomiędzy Fundacją Lue Lu / Brut Now z kuratorką Elvirą van Elijl, reprezentującą Art Brut Biennale w Hengelo.Ostanim punktem stał się riserch prac artystów Studio Herenplaats w Rotterdamie.

EOA, European Outsider Art Association, Gaya Museum, Randers, Dania
www.outsiderartassociation.eu

Hermitage Outsider Art Museum, Amsterdam, Holandia
www. hermitage.nl

Art Brut Biennale, Hengelo, Holandia
www.artbrutbiennale.nl

Studio Herenplaats, Rotterdam, Holandia
www. herenplaats.nl

Projekt pt. „European Outsider Art Association / Amsterdam” został sfinansowany
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.