Znak Fundacji Lue Lu / Brut Now – Małgorzata Gurowska

Fundacja

Luelu

W języku outsiderki Niny Matysiak „lue lu” oznacza „I love you” / „kocham cię” i stąd nazwa Fundacji Lue Lu / Brut Now.

Fundacja powstała z fascynacji i chęci wsparcia pomijanych oficjalnie obszarów kultury i sztuki – ze szczególnym uwzględnieniem outsider art / brut now. Prowadzi badania naukowe, organizuje wystawy, tworzy kolekcję, wydaje publikacje, animuje działania promujące sztukę niszową.

Fundacja Lue Lu działa ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi i pokoleniowymi. Idea przyświecająca Fundacji zawiera się w prostych słowach outsiderki = lue lu, obejmując działania na rzecz wolności, równości, różnorodności.

Pole naszych działań obejmują działania na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, dyskryminacją mniejszości, przemocy ze względu na płeć.

Stawiamy na ekofemizm!