Lue Lu Gallery / Brut Now

Lue Lu Gallery / Brut Now to idea, baza wiedzy, wtyczka dostępu do kodów art brut/outsider art/brut now i wielu innych ukrytych „raw” i „brut” w micro/makro kosmosie

Lue Lu Gallery to baza artystek_ów brut, książki, wystawy, linki oraz promocja outsiderek_ów związanych z Fundacją Lue Lu / Brut Now.

Znajdziesz tu: eko-anarcho-feminizm, eko environments, pismo automatyczne, brut foto, spirytualizm, święta geometria, ceremonialne szaty, magiczne obiekty ochronne, szyfrowane zapisy, alchemiczne kody, mediumistic art, brut music, efemeryczne instalacje, performance brut…i inne.

Lue Lu Gallery / Brut Now

Lue Lu Gallery / Brut Now is an idea, a knowledge base and an access route to codes of art brut/outsider art/brut now and many other “raws” and “bruts” hidden in the micro/macro-cosmos

We offer a brut artists’ database, books, exhibitions, links and promotion of outsider artists affiliated with the Lue Lu / Brut Now Foundation.

You’ll find here: eco-anarcha-feminism, eco-environments, automatic writing, brut photography, spiritualism, sacred geometry, ceremonial robes, magical protective items, ciphered writings, alchemical codes, mediumistic art, brut music, ephemeral installations, brut performance, and much more.