MARIE LIEB
Zachowały się jedynie dwie fotografie instalacji rozłożonych na podłodze szpitala psychiatrycznego w Heidelbergu i to one pozostają jedynym świadectwem działań Marie Lieb.

Instalacje odtwarzają kształty płatków śniegu, kwiatów oraz fragmenty zaszyfrowanego tekstu, być może pisma czarownic. Te enigmatyczne znaki powstały z podartych prześcieradeł, które każdej nocy Marie Lieb układała w swojej szpitalnej celi. Są one świadectwem samoprzekształcającej się formy, będącej w wiecznym ruchu, znakiem o efemerycznym bycie, w które wpisana jest figura porządkowania chaosu i znikania. Być może pełnią rolę magicznego komunikatu, mają charakter sekretnego rytuału.

Fotografie z lat z 1894 roku, The Prinzhorn Collection, Heidelberg, Niemcy