Melina Riccio
Artystka, aktywistka i pacyfistka, freeganka, propagatorka no waste. / 1951/

Artystka, aktywistka i pacyfistka, freeganka, propagatorka no waste. Jej sztuka jest wynikiem niezgody na rzeczywistość, w której przyszło jej żyć. Outsiderka tworzy wyszywanki, banery, flagi i asamblaże. Podróżuje po Włoszech, głosząc przesłanie miłości i międzyludzkiej wspólnoty ponad granicami. Podczas swoich wycieczek znaczy budynki odezwami w formie graffiti, te uznawane niegdyś za akty wandalizmu, dziś poddawane są konserwacji. Artystka podważa dominujący obraz świata poprzez występowanie przeciwko nierównościom społecznym, sprzeciwia się budowie miej- skich parkingów, przemocy, rasizmowi, nacjonalizmowi, walcząc o prawa kobiet, imigrantów oraz lgbTQ+. Jest uczestniczką parad równości, antyrasistowskich demonstracji, na których pojawia się z wyszywanymi przez siebie transparentami. Znana jest z tego, że wita wszystkich uczestników parady w wieńcu laurowym na głowie, ubrana w wyszywane sercami i gwiazdami suknie.

Więcej: Magazyn RtV, katalog Atom Wszechświata / Brut Now

polecam: Banditti Dell’Arte, Hale Saint Pierre, Paris, 2012