OUTSIDERKI
2023 / 2024

Kontynuacja idei projektu „Przy halnym rodzą się wariatki / brud now”.
Przestrojenie świata  jaki znamy,  rewidowanie tego, co uznane w sztuce. Ukazanie. Zaprezentowanie różnorodności i potencjału outsiderek,  ich głosów agitujących, zakłócających zastane porządki.  Kultywowania Czarnej wyobraźni wspólnoty kobiet,  nie liczących się z gatunkami, rodzajami, klasyfikacją.  Outsiderek prezentujących dekolonialny feminizm, występujących przeciwko dominującym systemom  polityczno-ekonomicznymi, patiarchatowi, dyskryminacji rasowej. Ukazanie form oporu, współbycia, sprawczości międzygatunkowej, pomiędzy ciałami ludzkimi i więcej-niż-ludzkimi.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wilda Panny, organizacja spotkań wokól sztuki outsiderek. Współpraca z Fajny Zinek i Dobre Sitko, niezależnymi inicjatywami, w planowanach wydanie zina. Info wkrótce.