Outsiderzy
Dokument Outsiderzy jest portretem szalonego i cudownego świata outsider music.

Ta zrodzona w trzewiach amerykańskich przedmieść podziemna scena muzyczna rozbija samym swoim istnieniem nudną przeciętność radiowych hitów i celebruje kulturę, która nie jest perfekcyjna, czysta lub pięknie opakowana dla komercyjnych celów. Ten film to podróż do wewnątrz niezwykłego i ukrytego uniwersum muzyki tworzonej przez nagrywających we własnych domach wyrzutków-samouków, domagających się prawa do używania daleko wybiegających poza ustaloną tradycję muzyczną rytmów i niekonwencjonalnych melodii. Ten film to celebracja świeżości, naiwności i niewinności w świecie dźwięków. Wśród twórców przedstawionych w tym filmie można zobaczyć takich muzycznych outsiderów, jak BJ Snowden, Bingo Gazingo, Peter Grudnia, Alvina Dahna czy Shooby Taylora.

OUTSIDERZY (OUTSIDERS) reż. Beadie Finzi, 2003