PARZIVAL’
Bahaita, utopista, wizjoner, działacz polityczny, performer, aktywista, interwencjonista, apostoł pokoju, polityk walczący o obywatelstwo świata, żołnierz klimatu.

Parzival’ zawsze ubiera się na zielono – kolor fotosyntezy, nadziei i esperanto.  Mieszka w Ambassade de Soleil /Ambasadzie Słońca, w małej szwajcarskiej wiosce Sonceboz.  Przyjęte imię Parzival’ oznacza narodziny nowego życia, wyzwolonego ze społecznie akceptowanych norm. Artysta nigdy nie ukończył podjętych studiów z matematyki, fizyki i ekonomii. W 1969 roku był jednym z pierwszych, którzy odmówili służby wojskowej ze względu na sumienie w Szwajcarii. Za czyn ten został skazany i osadzony w więzieniu.


Parzival’ tworzy akcje artystyczne na rzecz walki z katastrofą klimatyczną. Prowadzi życie wolne od paliw kopalnych i energii jądrowej.   Od wczesnych lat 70 – tych XX wieku opowiada się za pokojem na świecie. Oferuje bezpłatny kurs esperanto w służbie  globalnego rozbrojenia, na który zaprasza m.in. polityków. Esperanto jest dla niego kluczem do pokoju na świecie.  Tworzy własną walutę, (laminuje papierowe banknoty),  znaczki pocztowe, dowody osobiste i paszporty obywateli świata, które rozdaje odwiedzającym jego Siedzibę Rządu Światowego. Wierzy, że pewnego dnia esperanto i waluta espero zostaną wprowadzona na całym świecie doprowadzając do pokoju między walczacymi mocarstwami.

Kluczowym doświadczeniem w jego życiu stało się spotkanie z pacyfistą i założycielem Światowego Ruchu Obywatelskiego Garrym Davisem (1921–2013). Po jego śmierci Parzival’ ogłosił siebie liderem Rządu Światowego a dom w Sonceboz stał się siedzibą Rządu Światowego i  szkołą esperanto.  Przez wiele lat artysta oferował usługi taksówki rowerowej starając się w ten sposób pozyskać zwolenników dla swojej misji.

Znaczący  dla Parzival’a stał się także pobyt w klinice psychiatrycznej, podczas którego dostąpił trwającego trzy dni mistycznego doświadczenia. Jego  ręka automatycznie zapisała imię „Parzival Ta-O-Ra” – „Mądrość Słońca”. Później dodał apostrof z zamiarem zastąpienia apostrofu „o” gdy jego globalna misja zostanie wypełniona.

Cały dom Parzival’ a  to przestrzeń artystyczna. Ściany, meble pokryte są rysunkami, zapisami, kolażami. Do swoich przedstawień w Teatrze Słońca i Pojedynkach bluźnierczych artysta nosi maskę faraona i berło.  Bawi się ideą Art Brut Jeana Dubuffeta- używając okrągłego sygnetu z napisem „Art Brut Législative” stosując ją jako pieczęć do sygnowania prac i  żonglowania pojęciami w sztuce.

Polecam:

M. Jagfeld,  Parzival’ – The World Government, Cambridge Univeristy Press, www.cambridge.org

www-monsieurlevert-ch.