Poznańska Garażówka
na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce

14.05.2022.

Przyłaczamy się z TO NIE PRZELEWKI! do Poznańskiej Garazówki organizowanej w CK Zamek. Dochód przeznaczony na rzecz osób z doświadzceniem uchodźczym w Polsce.

Lue Lu!