Poznańska Garażówka 
na rzecz osób szukających azylu w Polsce i na Litwie

25.09.2021

Przyłączamy się jako TO NIE PRZELEWKI! do Poznańskiej Garażówki, akcji zorganizowanej przez CK ZAMEK w Poznaniu.

Dochód z akcji całkowicie przeznaczamy na rzecz osób szukających azylu w Polsce i na Litwie.

Lue Lu!