RECEPTA DLA ŚWIATA
Inspiracją tegorocznego projektu „Recepta dla świata/ Brut Now” stały się działania outsiderki Iwony Mysery, która tworzy kartoteki najbliższych jej osób, próbując asemicznym pismem- niczym magicznym zaklęciem- uchronić ich od złego.

„Recepta dla Świata” to szamańska myśl o uzdrowieniu duszy i ciała, to wątek, który rozpracowujemy w swoich riserczach od dawna.

„Receptą dla Świata” odwołujemy się do duchowość jako formy oporu, tak częstej w  strategiach outsiderskich.

Podążając za głosem outsiderek_ów: Dinah Young, Mary T. Smith, Aggie Jones, Melvin Edaward Nelson, przywołując artystów Souls Grown Deep

szukamy recepty w regenerującej energii roślin i zwierząt oraz mocy, którą daje wolność.

My (niedoskonałe istoty ludzkie) kłaniamy się Wam, rośliny, zwierzęta i wolne myśli.

Wierzymy w rozszerzanie granic umysłu a zatem budujemy bazę wiedzy brut now, a z drugiej strony troszczmy się o społeczność fundacyjną, tzw. Ekipę oraz współpracujemy z outsiderami.

Małgoś Szaefer – poszerza bazę współczesnych outsiderów Brut Artu dołączając kolejne hasła do  eco-anarcho-feminizmu: black lives matter, spirytualizm, szamanizm,  antysystem, biocentryzm, gender, pacyfizm inne.

Archiwizujemy prace Władysława Grygnego a we współpracy z Janem Ostrogą (z którym startowaliśmy już w Outsider Art Fair w Paryżu w 2018 i 2019 roku) przygotowujemy wystawy outsidera a potem wysyłamy za morza i oceany.

We współpracy z Sebastian Cichocki, który napisał tekst do katalogu i Kajetanem Hajkowiczem, przygotowujemy publikację Iwony Mysery.

Paula Piórkowska – buduje akcyjność ze społecznością fundacji, osobami z niepełnosprawnościami w ramach „Coś tam, Coś tam” – spotkań dyskusyjnych z Ekipą na WhatsApp.

Działamy w ramach European Outsider Art Association, której Lue Lu Foundation/ Brut Now jest członkiem – kontekstualizujemy działania polskich outsiderów w światowym i europejskim polu brut.

Dziękujemy za Matriarchat oraz Miastu Poznań za grant.

Bez WAS nie byłoby Lue Lu / Brut Now.