ATOM WSZECHŚWIATA / BRUT NOW

projekt badawczy Małgorzaty Szaefer
Głównym założeniem projektu jest próba ukazania aktywistycznych, performatywnych, konceptualnych postaw outsiderów, którzy działają w imię ochrony świata i natury, często głosząc posłannicze, pacyfistyczne odezwy zaszyfrowane pod postacią skomplikowanych systemów liczbowych, mających uchronić ludzkość przed katastrofą.