TOMASZ MACHCIŃSKI
/1942-2022/ Odszedł świetny artysta...

ARTYSTA, FOTOGRAF, PERFORMER, AKTOR, REŻYSER, CHARAKTERYZATOR, KOSTIUMOGRAF, ARCHIWISTA. ZNANY JAKO „CZŁOWIEK TYSIĄCA TWARZY”.

Urodził się w Górkach, w Puszczy Kampinowskiej. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Matka zmarła na gruźlicę gdy artysta miał 2 lata. Ojciec zginął w obozie koncentracyjnym, nigdy go nie poznał. Dzieciństwo spędził w domach dziecka i szpitalach m.in. w Kaliszu.

Z powodu gruźlicy spędził parę lat w sanatorium w Kamiennej Górze. Po II wojnie światowej zaopiekowała się nim korespondencyjnie amerykańska aktorka Joan Tompkins. Swoją rodzinę odnalazł przez Czerwony Krzyż, dopiero około 20 roku życia.

W młodości zdawał do Liceum Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale jak pisze w swojej autobiografii, nie został przyjęty gdyż komisja egzaminacyjna nie uwierzyła mu, że πr2 to wzór na pole kwadratu. Został wysłany na naukę zawodu szewca do Zakładu Szkolenia Inwalidów we Wrocławiu. Szkołę ukończył w 1963 roku, jako mechanik precyzyjny, podjął pracę jako praktykant maszyn biurowych w CMB w Kaliszu.

ARTIST, PHOTOGRAPHER, PERFORMER, ACTOR, DIRECTOR, MAKE-UP ARTIST, COSTUME DESIGNER, ARCHIVIST. KNOWN AS “A MAN OF A THOUSAND FACES”.

He was born in Górki, in the Kampinos Forest as the youngest to the family of six children. His mother died of tuberculosis when he was only 2. His father died in a concentration camp without even knowing his son. Tomasz spent his childhood in orphanages, children’s homes, and hospitals – including the hospital in Kalisz.

He spent several years in the Kamienna Góra sanatorium where he was treated for tuberculosis. After the Second World War, American actress, Joan Tompkins, took care of him by mail. He was able to find his family through the Red Cross when he was about 20 years old.

In his youth, he applied for admission at the Secondary School of Fine Arts in Poznań, but as he writes in his autobiography, he was not admitted, as the examination board was not prone to believe him that πr2 is a formula for a square’s area. He was sent to the School for the Disabled in Wrocław to train as a shoemaker. He graduated in 1963 as a precision mechanic,