GEORGINE HU
/1939–2007/

Stworzyła serię banknotów na papierze toaletowym w szpitalu psychiatrycznym w Saint Venant.  Banknoty miały dla Gerorginy Hu realną wartość wymienną, dlatego rozdawała je personelowi szpitala psychiatrycznego.  Być może w subtelnej formie agresji płaciła nimi swojemu psychiatrze. Jej prace ilustrują psychodynamiczny związek między pieniędzmi a analnością.

Banknoty przedstawiały postać podobiznę królowej, zapewne samej Georgainy.  Kwoty na rachunkach wahają się od 50 do 50 000 000:10 Bancuercquer 10, B8anccercsquercs, Baaeurcquercs debet, Bakcuerdqoirest, Ban c de France, Ban cquercs, Bancecque, Banceoecques, Bancercquercsc, Bancerequerscdefran, Banceucoueroque or Banceuerccquerys.
W kolekcjach abcd Colection Paris, LaM Lille Metropole Museume