Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec
Już od momentu swojego pojawienia się outsider art kwestionuje ustalone kategorie historyczne i ruchy artystyczne.

To określenie, będące swobodnym tłumaczeniem terminu ukutego przez Jeana Dubuffeta terminu art brut, odnosi się do prac stworzonych przez artystów cierpiących na choroby psychiczne, spirytystów czy wizjonerów-samouków, które swoją formą kwestionują nasze estetyczne i kulturowe normy i rzucają zupełnie nowe światło na miejsce szaleństwa w naszym społeczeństwie. Ten dokument opowiada burzliwą historię art brut, przedstawiając najważniejsze osoby z nim związane, takie jak Jean Dubuffet, André Breton, Hans Prinzhorn czy Harald Szeemann. Ten dokument to także zaproszenie do zatracenia się w labiryncie osobistych uniwersów, w których nie działa logika ani rozsądek, istniejących w dziełach Adolfa Wölfli, Aloïse Corbaz, Augustina Lesage czy Augusta Natterera.

reż. Artur Borgnis, 2018, 80′